Skip to main content

Ką daryti savo įmonėje prastėjant konjun

Ką daryti savo įmonėje prastėjant konjunktūrai?

Koronavirusas  Europoje prisideda prie greitesnio ir stipresnio ekonominės konjunktūros nuosmukio. Tai kelia didelius reikalavimus įmonėms, o ypač jų finansų valdymui. Išskyrus keletą metų, kai Švedija jautė tarptautinės finansų krizės padarinius prieš 10–12 metų, Švedijos įmonės galėjo pasinaudoti ilgu augimo laikotarpiu. Kurį laiką gali taip nebebūti. Žemiau, mes aptariame dalykus į kuriuos, į kuriuos verslas turėtų […]

Oredovisade förmåner granskas

Oredovisade förmåner granskas

I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Nedarför följer urklip ur Skatteverkets pressmeddelandet. I år granskar Skatteverket privata kostnader och oredovisade förmåner i företag. Bland små och medelstora företag är privata kostnader och oredovisade förmåner de vanligaste orsakerna till att företag får höjd skatt. Hela 4 av 10 företag gör fel […]

Bosättningskravet och Brexit

Bosättningskravet och Brexit

Bosättningskravet och brexit Vid midnatt mellan den 31 januari och 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU. Utträdet ur EU sker ordnat, dvs. genom ett avtal som godkänts av både det brittiska parlamentet och EU. Den 1 februari 2020 börjar en övergångsperiod att löpa som sträcker sig till och med den 31 december 2020. Under den övergångsperioden förväntas centrala delar […]

E-faktura blir obligatorisk i offentlig ...

E-faktura blir obligatorisk i offentlig miljö

Det blir ett lagkrav att både skicka och ta emot e-faktura när det gäller alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019, inklusive direktupphandlingar. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har publicerat mycket bra information om hur du kan förbereda dig. Verkligheten är kanske något enklare än DIGG beskriver, därför att mycket av det […]

Beskattning av korta byggprojekt i Sveri...

Beskattning av korta byggprojekt i Sverige skjuts upp

Utökade skattskyldigheten för arbetstagare hos utländska företag som arbetar tillfälligt i Sverige och de utländska företagens skyldighet att registreras och göra skatteavdrag planerades träda i kraft den 1 januari 2019. Reglerna kommer dock inte träda ikraft den dagen utan skjuts på framtiden. Förslaget innehåll  begreppet ekonomisk arbetsgivare i Sverige vid tillfälliga arbeten i landet för […]

När årsredovisningen måste lämnas för re

När årsredovisningen måste lämnas för revision

Efter 8 kap 2 § årsredovisningslagen, årsredovisningen måste lämnas för revision senast 4,5 månader efter räkenskapsårets utgång (senast 6 veckor före årsstämman senast ska hållas). Efter 9 kap 28 § aktiebolagslagen, revisionsberättelsen ska lämnas till bolagets styrelse senast tre veckor före årsstämman. Lämnas årsredovisningen senare än så kan det leda till en anmärkning i  revisionsberättelsen.

Personalliggare – nya branscher från och

Personalliggare – nya branscher från och med den 1 juli 2018

Om man bedriver verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste man enligt lag föra personalliggare. Från och med den 1 juli 2018 ska även företag som bedriver verksamhet inom service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård samt  livsmedels- eller tobaksgrossister föra personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på i verksamhetslokalen. Den ska uppdateras dagligen […]

Årsredovisning har inte kommit i tid. Va

Årsredovisning har inte kommit i tid. Vad händer då?

Om årsredovisningen inte lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets utgång får företaget betala en avgift till bolagsverket på 5000 kronor. Därefter utgår straffavgifter varannan månad (5 000 kronor och därefter 10 000 kronor) tills en fastställd kopia av årsredovisningen lämnas in. Om inte årsredovisning lämnats in till Bolagsverket inom 11 månader från räkenskapsårets utgång skall […]