Skip to main content

Švedijos parlamentas pritarė ekonominio

Švedijos parlamentas pritarė ekonominio darbdavio koncepcijos įvedimui Švedijoje

2020 lapkričio 4 d. Švedijos parlamentas patvirtino ekonominio darbdavio koncepcijos įvedimą Švedijoje. Naujos nuostatos įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d. Apie ekonominio darbdavio koncepcija jau anksčiau buvo kalbeta mūsų blogo straipsniuose, kuriuos galima rasti čia , čia ir čia.  Procesas, kuris buvo pradėtas 2017 m. Skatteverket memorandumu Švedijos vyriausybei, baigtas po daugybės diskusijų ir pakoreguotų pasiūlymų […]

ROT ir RUT darbai

ROT ir RUT darbai

ROT ir RUT kompensacijos yra galimybė įmonėms diversifikuoti savo veiklą. Taip pat šią kompensaciją gali gauti asmenys, turintys  nuosavą gyvenamąjį plotą, registruoti ir mokantys mokesčius Švedijoje. ROT  darbų  kompensacija  yra  susijusi  su  pastatų  remontu  ir  rekonstravimu  bei  jų tarnavimo laiko pratęsimu.  Pavyzdžiui,  namo  fasado  ar/ir  vidaus  dažymas,  nuotekų sistemos įrengimas ir remontas, elektromobilių  įkrovimo  stotelių  […]

Pranešimo apie komandiruotes naujovės

Pranešimo apie komandiruotes naujovės

Besikeičianti  komandiruočių realybė lemia, atnaujinamas taisykles Švedijoje.  Švedijos darbo aplinkos agentūra (Arbetsmiljöverket, Darbo inspekcija) praneša, kad taisyklės dėl komandiruotų darbuotojų pranešimo keičiasi nuo 2020 m. liepos 30 d. Esminiai pakeitimai yra, kad įmonė privalo: pranešti apie į Švediją komandiruotus žmones ne vėliau, kaip diena, nuo kurios darbuotojo komandiruotė prasideda; privaloma pranešti apie visas komandiruotes; pateikti […]

Verslo vykdymo formos Švedijoje

Verslo vykdymo formos Švedijoje

Verslo formos pasirinkimas neretai tampa tikru galvosūkiu. Renkantis svarbu atsižvelgti į planus, verslo formų specifiką, planus, privalumus ir trūkumus. Šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindines veiklos vykdymo formas, kurias renkasi lietuviai. Individuali įmonė (veikla) (Enskild näringsidkare) – tai paprasčiausia verslo forma, nes registracija yra nesudėtinga ir nereikia pradinio kapitalo. Ši forma neturi juridinio asmens statuso. Įmonės steigėju […]

Pagerinkite savo pinigų srautus su mažes

Pagerinkite savo pinigų srautus su mažesniu avansiniu pelno mokesčiu

Įmonės likvidumą stiprai veikia kasmėnesinis avansinis pelno mokestis. Jei jūs numatote mažesnį pelną negu anksčiau, tai nėra jokios prasmės permokėti dabar, kad vėliau Jums šią permoką grąžintų. Keičiantis einamųjų metų rezultatų prognozei,  įmonės gali pagerinti likvidumą pateikdamos naują preliminaraus pelno mokesčio deklaraciją. Skatteverketas gali pakeisti įmonės avansinio pelno mokesčio skaičiavimą per visus mokestinius metus ir […]

Mokesčių mokėjimo atidėjimas Švedijoje

Mokesčių mokėjimo atidėjimas Švedijoje

Esamos mokesčių mokėjimo atidėjimo taisyklės  Įmonės turinčios problemų atlikti mokėjimus, gali prašyti mokesčių mokėjimo atidėjimo pagal tokias taisykles: – Turi būti aiškios tokio prašymo priežastys, kurios Skatteverket sprendimu korona viruso sukeltas chaosas tinka kaip priežastys. – galima prašyti atidėti mokesčius, kurių neįmanoma sumokėti reikalingą mokėjimo dieną. – Normalus mokesčių atidėjimo terminas yra 1-2 mėnesiai, bet […]

Švedijos Vyriausybės pagalba nuo korona

Švedijos Vyriausybės pagalba nuo korona viruso nukentėjusiems verslams ir įmonėms

Švedijos Vyriausybė praeitą savaitę pateikė biudžeto papildymus, kuriuose numatomos papildomos lėšos korona viruso padariniams švelninti, ten buvo įtraukti pasiūlymai, turėsiantys teigiamos įtakos tiek darbdaviams, tiek ir darbuotojams. Taip pat 2020 metų kovo 16 dieną buvo pateiktos papildomos Švedijos Vyriausybės priemonės situacijai gerinti, kurių vienų vertė sudaro 300 mlrd kronų. Žemiau susumuojame abu pasiūlymus. Skirtingai nuo […]

Įmonės vadovo asmeninė atsakomybė už įmo

Įmonės vadovo asmeninė atsakomybė už įmonės skolas Švedijoje – šias atvejais turėtumėte veikti

Įmonės vadovo asmeninė atsakomybė už mokėjimą yra karšta tema įmonėse, kurios bankrutuoja, ir kyla abejonių, ar jūs, kaip įmonės vadovas, šioje subtilioje situacijoje pasielgėte teisingai. Pagal Švedijos akcinių bendrovių įstatymą už įmonės skolas yra atsakinga pati įmonė. Įmonės atsakomybė už savo skolas yra pagrindinė taisyklė, tačiau yra situacijų, kai jūs, kaip įmonės vadovas, galite, subsidiariai […]

Darbuotojų įdarbinimas Švedijoje

Darbuotojų įdarbinimas Švedijoje

Įmonė įdarbinanti darbuotojus Švedijoje, turi būti registruota darbdaviu (arbetsgivare) Skatteverket. Turinti darbuotojų įmonė turi pareigą mokėti ir deklaruoti darbdavio įmokas (arbetsgivaravgift) ir darbuotojų pajamų mokestį (inkomstskatt) Švedijoje. Deklaraciją privaloma teikti kiekvieną mėnesį. Darbuotojus galima įdarbinti neterminuotai arba terminuotai. Švedijos įstatymai numato kelias terminuoto įdarbinimo rūšis, tačiau maksimalus terminuoto įdarbinimo terminas negali viršyti 2 metų. Priešingai […]

Nepraneštos pajamos natūra yra tikrinamo

Nepraneštos pajamos natūra yra tikrinamos 2020 metais

2020 metais Skatteverketas savo tikrinimuose ypatingai atidžiai ieško įmonėje paslėptų privačių kaštų ir nepraneštų pajamų natūra. Žemiau pateikiame Skatteverketo 2020-02-11 pranešimo spaudai įdomius fragmentus. Skatteverketas praneša, kad 2020 metais atliekamuose įmonių tikrinimuose ypatingai atidžiai bus ieško įmonėje paslėptų privačių kaštų bei nepraneštų pajamų natūra, kas savo esme dažnai būna panašu, išskyrus tą atvejį, kai paslepiami […]